Un informe mostra l’augment de famílies que viuen en infrahabitatges a Mataró

20 maig 2019Acte

Foto: Pixabay.

20 maig 2019.- Segons l’informe “Emergència habitacional als barris de Mataró” de la Plataforma d’Afectats per la Crisi i el Capitalisme de Mataró (PACC) l’augment espectacular dels preus de lloguer i la cronificació de la pobresa al municipi han portat a què una part de la població d’alguns dels barris més desfavorits visquin en els anomenats infrahabitatges: ubicacions que no reuneixen les condicions d’habitabilitat necessàries per viure dignament. 

L’informe presentat és fruit de les dades facilitades per diferents administracions públiques (Ajuntament de Mataró i Generalitat de Catalunya) i d’organitzacions i plataformes, que lluiten en defensa d’un habitatge digne (PACC Mataró, Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme, l’Observatori DESC,…).  

Les zones que destaca l’informe en què s’està generalitzant la situació d’infrahabitatges són, segons l’entitat, a la Llàntia, Font del Pericó i Cinc Sènies, entre d’altres. A més, un altre fet que s’està generalitzant a Mataró és el lloguer de locals on moltes famílies es veuen obligades a traslladar-s’hi per viure-hi a causa del seu baix cost. Segons l’entitat es tracta de locals que no reuneixen els requisits mínims per poder habitar-los.  

Al Maresme, com a d’altres zones de Catalunya i de l’estat espanyol, el principal problema que viu la població és el de l’accés a l’habitatge. Els preus de lloguer s’han disparat i estan deixant moltes famílies al carrer. Per la PACC, aquesta informació corrobora les dades de l’Oficina Comarcal d’Habitatge: que les tramitacions que fan sol·licitant d’ajuts de lloguer han incrementat en un 21%. Les prestacions encaminades a evitar que les persones perdin la seva llar per motius econòmics estableixen per poder accedir a l’ajut econòmic, entre altres requisits, que el preu del lloguer mensual no sigui superior als 600 euros o als 900 euros en el cas de les famílies nombroses.

A més, al document se subratlla el fet que a Mataró hi ha desenes de pisos que “han estat absorbits per fons voltor com Cerberus, Divarian, Coral Homes, Blackstone Group, etc.” També s’han trobat amb gestores immobiliàries i societats limitades com: Wallner Group, Stonington Spain S.L, BuildingCenter, Servihabitat, Anticipa Real Estate, Dublin Investment S.L, Carrer Tigre 12 SL, Gescat Vivendes en Comercialització SL, Dones d’Aigua SL, etc. 

Respecte de la compra d’habitatges per part de l’Ajuntament de Mataró, segons la PACC, “les dades són força preocupants” ja que durant el període 2015-2019 el consistori ha comprat 13 habitatges i 4 més es troben en procés. Per això, segons l’entitat “amb la quantitat d’ha­bitatges buits en mans de grans tenidors i entitats bancàries, no s’entén aquesta adquisició d’habitatges tan paupèrrima.”