L’entitat

Té la seu social a la Rambla de Santa Mònica, 10, pl. 3 Barcelona.

A-porta és un projecte de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la Cooperativa iesMed SCEL, la Fundació CONFAVC i la cooperativa Ser Barri per a l’apoderament i la millora de la qualitat de vida  del veïnat del barris. I treballa amb VoisinMalin, organització francesa en la qual es basa el projecte. La cooperativa Ser Barri SCCL va ser constituïda el 22 d’octubre de 2018. Està inscrita al registre Mercantil de Barcelona, tom 42945, foli 68, fulla B420343 amb el NIF F67307298. La seva constitució va ser inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona, assignant-li el número d’assentament 1 en el full d’inscripció número 15200.

Fons de finançament

I recursos

Durant l’exercici del 2017, 2018, 2019 i 2020, A-porta ha dut a terme les següents intervencions que descrivim a cadascuna de les fitxes del projecte: Zona Nord (Barcelona); Can Peguera (Barcelona); Campclar (Tarragona), Horts de Miró (Reus), Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet), Can Puiggener, (Sabadell), Rocafonda (Mataró) i la missió 2 a Zona Nord (Barcelona).

A-porta compta amb un pressupost anual de: 2020, 2019, 2018, 2017 i ha estat receptora de les següents subvencions:

2017-2019 Zona Nord:
Ajuntament de Barcelona: 148.123,46€
Aigües de Barcelona: 100.000€
Obra Social “la Caixa”: 35.640€ 

2017-2018 Can Peguera fase 1:
Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa): 45.209€

2018-2019 Can Peguera fase 2:
Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa): 20.000€
Diputació de Barcelona: 2.676,94€

2019, Reus:
Generalitat de Catalunya, Direcció General D’acció Cívica (Obra Social de la Caixa): 40.000€
Ajuntament de Reus: 7.170,71€

2020, Zona Nord:
Ajuntament de Barcelona:   €
CONFAVC:    €
Projecte Lliures:   €
Generalitat de Catalunya, Direcció General D’acció Cívica i Comunitària:  €

2020, Santa Coloma de Gramenet:
Ajuntament de Santa Coloma de G:   €
Aigües de Barcelona:    €
Obra Social “la Caixa”:   € 
Generalitat de Catalunya, Direcció General D’acció Cívica:  €

2020, Sabadell:
Ajuntament de Sabadell:   €
Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell:    €

2020, Mataró:
Ajuntament de Mataró:   €
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:  €
Obra Social “la Caixa”:   € 

Premi Innovació Social Fundació Obra Social “la Caixa” 2018: 15.000€

S’ha  comptat amb els següents recursos:
Com demostra el document adjunt, la cooperativa Ser Barri està al corrent de tots els seus pagaments a la Seguretat Social (enllaç pdf).

Premi Civisme a la Innovació 2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: 2.000€

Amb qui treballem

Entitats i empreses

Patrocinadors

Direcció

 • Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)

 • iesMed SCEL: Innovació i Economia Social a la Mediterrània. Cooperativa que va portar el projecte a Catalunya de la mà de VosinMalin i el va presentar a la CONFAVC. Des de l’inici fins a juny del 2022 va formar part de la direcció per a desplegar-lo a Catalunya. 

 • Fundació CONFAVC

 • Ser Barri. Cooperativa que gestiona el projecte A-porta.

Suport i col·laboració

 • Taula Laboral del Pla d’Acció Comunitària de Can Peguera
 • Entitats del barri de Can Peguera
 • Entitats del barri de Zona Nord de Barcelona: Programa Millora competencial per a Joves de la Fundación Intermedia, Asociación Sociocultural “La indomable”, Bot Zona Nord, Centre Cívic Zona Nord, Petit Sol, Col·lectiu Sisifo
 • Entitats del barri de Can Mariner de Santa Coloma de G.
 • Punt d’Assessorament Energètic de Santa Coloma G.
 • Creu Groga Santa Coloma G.
 • Grup d’Acció Social (GAS) Santa Coloma G.
 • Entitats del barri de Rocafonda de Mataró
 • Entitats del barri de Can Puiggener de Sabadell
 • Entitats del barri de La Montserratina de Viladecans
 • Entitats dels barris de Ca n’Espinós i Ausiàs March (Gavà)

Òrgans

I persones que gestionen i/o formen l’entitat

CONFAVC

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), òrgan que gestiona i dirrigeix A-porta, és una organització sense ànim de lucre del moviment veïnal que coordina 461 associacions veïnals i 23 federacions i que a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballa per a  millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels barris de Catalunya. L’entitat està dirigida per una Junta Directiva.

IESMED SCEL

iesMed, SCEL és una de les primeres cooperatives europees creades a la Unió Europea i la primera a Catalunya. iesMed, SCEL es posiciona com a intermediari social i solidari entre actors de l’economia social (empreses, federacions, xarxes), serveis de suport a l’economia social. iesMed està dirigida pel seu consell rector.

 

 

SER BARRI SCCL

Consell rector:
President: Jordi Giró i Castañer
Vicepresident: Tomás Fernández Muñoz
Secretari: Celso Pérez Graña

Vocals:
Fundació Privada CONFAVC d’Estudis i Recursos Veïnals de Catalunya
iesMed, SCEL Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCE Limitada

FUNDACIÓ CONFAVC

La Fundació CONFAVC: Estudis i recursos veïnals es constitueix el 2007 per enfortir la capacitat d’intervenció de la ciutadania i del Tercer Sector a la societat. Ofereix serveis formatius i projectes per reforçar els coneixements de les persones vinculades a les associacions, a la gestió pública i a la participació ciutadana. Està dirigida per un Patronat