Què és A-porta?

Compartint i acompanyant a toc de porta

A-porta és un projecte social que visibilitza i fa ús de les habilitats de les persones que viuen als barris per generar una nova dinàmica comunitària posant en valor  les seves competències. El projecte ofereix al veïnat suport, consells i recursos a través d’altres persones veïnes preparades, els i les Picaportes: agents socials que viuen al barri i que informen als seus veïns i veïnes sobre aquells aspectes que poden millorar la seva qualitat de vida (vulnerabilitat energètica, accés a drets socials, cerca de feina, recursos del barri, gestió de residus, convivència i civisme, acompanyament a gent gran, etc.)

Els Picaportes visiten totes i cadascuna de les llars incloses a la zona d’intervenció per donar aquesta informació, i garantir així que qualsevol persona del barri pugui tenir accés a informacions útils i als serveis disponibles al territori. A-porta permet trencar l’aïllament de persones vulnerables i fer xarxa comunitària.

A-porta és desenvolupat des de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la cooperativa Ser Barri, que impulsen projectes de l’economia social i solidària que impliquin al veïnat dels barris i responguin a les seves necessitats.

El 2020 ha rebut el Premi Civisme en la categoria d’Innovació, que impulsa la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

El setembre de 2019 A-porta va guanyar la 2a edició del premi “Desafío RECI 2018-19 Diversity Advantage” de la Red Europea de Ciudades Interculturales (RECI), impulsada pel Consell d’Europa.

A-porta va ser premiat com a millor projecte social d’Espanya el 2018 pel premi “la Caixa” a la Innovació i la Transformació Social.

Qui som

Compartint i acompanyant a toc de porta

La direcció
Alba Gómez, gerent de la CONFAVC i directora del projecte A-porta a Catalunya.
Celso Pérez, adjunt de direcció del projecte A-porta a Catalunya.

Les organitzacions promotores del projecte
Fundació CONFAVC
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Ser Barri
iesMed, SCEL

Els i les coordinadors/es
Celso Pérez, coordinador del projecte A-porta a Can Mariner (Santa Coloma de Gramenet) i la Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, Barcelona).
Gladys Tantalean, coordinadora del projecte a la Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, Barcelona).
Esther Lumière, coordinadora del projecte a Rocafonda (Mataró).
Shaila Villar, coordinadora del projecte a Can Puiggener (Sabadell).
Sara Cervelló, coordinadora del projecte a Can Puiggener (Sabadell).

La comunicació
Cristina González, tècnica de comunicació del projecte A-porta.

Alba Gómez

Lluís Pallejà, Cristina Barriach i Celso Pérez

Cristina González

Com ho fem?

1. Identificació de l’oportunitat
A-porta detecta i analitza l’oportunitat d’intervenir a un barri.

2. Participació
Es presenta el projecte a les persones i entitats implicades per a què hi participin. 

 3. Selecció de l’equip de treball

Se selecciona l’equip de veïns i veïnes i la persona coordinadora que intervindran al barri.

 

4. Formació
Els Picaportes reben diferents formacions:  sobre comunicació emocional i sobre la missió en concret, impartides per professionals del tema.

5. Planificació
Fase de programació del projecte a la zona.

6. Treball de camp

Es dur a terme el desplegament porta a porta a totes les llars del barri.

7. Entrevistes
Als veïns/es que així ho permeten, se’ls fa una entrevista amb la missió concreta del projecte.

8. Seguiment
A les llars a on es requereix es fan visites de seguiment. En total, es fa una mitjana de 2,5 visites als habitatges, el que pot sumar uns 90 minuts d’estada a una llar.

9. Avaluació

Les dades recollides es presenten a les comissions de seguiment.

Origen

Inspirat en l’experiència que Voisin Malin desenvolupa a França

A-porta està basat en una idea original del projecte Voisin Malin, de França. És una empresa social constituïda l’octubre de 2010 com a associació sense ànim de lucre. Voisin Malin té com a missió identificar “habitants actius” a barris populars, posant en valor les seves competències i creant serveis que facilitin el vincle entre els actors locals i les persones clientes i usuàries. 

Es basa en l’assessorament i l’acompanyament d’uns veïns/es del barri cap a uns altres veïns per revitalitzar el barri i crear llaços entre les persones residents.

El 2015, l’assessora de cooperativisme iesMed, SCEL va contactar amb Voisin Malin i la Fundació CONFAVC per una adaptació del model a Catalunya.  La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) va decidir fer una aposta ferma per aquest projecte d’apoderament veïnal. El setembre de 2016 una delegació de la CONFAVC va viatjar a França per rebre formació sobre la gestió del projecte. El 17 de novembre de 2016 va arrencar A-porta al barri barceloní de Ciutat Meridiana, amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i d’Aigües de Barcelona.

Missió i Objectius

Empoderar i crear sinergies per la millora de la qualitat de vida de les persones

Missió

La missió del projecte és l’apoderament del veïnatge, la creació de vincles i de recursos per millorar la seva vida i la dignificació del barri.

Cada intervenció és una oportunitat de revitalitzar els barris i acompanyar porta a porta, gràcies al veïnat.

Objectius

  • Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes i del seu entorn quotidià.
  • Apoderar la ciutadania.
  • Trencar l’aïllament que experimenten algunes persones dels barris.
  • Dignificar el barri.
  • Crear llaços i xarxa comunitària als barris, amb els recursos més propers i necessaris.
  • Mostrar els recursos i eines de les institucions i empreses del sector públic/privat i de la xarxa d’entitats socials de la barriada.
  • Recollir i canalitzar les necessitats de les entitats, institucions i empreses públiques/privades, per arribar a la ciutadania.

Patrocinadors i col·laboradors

Gràcies a…

Promotors associats

Suport i col·laboració

AV Can Puiggener (Sabadell)

Entitats barris Zona Nord (Barcelona)

Entitats barri Can Puiggener (Sabadell)

Entitats barri Can Mariner (Santa Coloma G.)

Entitats barri Rocafonda (Mataró)

A-PORTA

Rambla de Santa Mònica, 10, 3er
08002 Barcelona
932 688 980
serbarri@confavc.cat