A-porta estableix el protocol de seguretat sanitària per les visites porta a porta als barris

10 jul. 2020General, Picaportes

Picaporta De la Zona Nord de Barcelona amb el nou protocol de seguretat per la COVID19

Barcelona, 13 de juliol de 2020.- A-porta, el projecte d’empoderament veïnal de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), ja té un protocol de seguretat per la COVID19 per continuar amb el porta a porta de les Picaportes –veïnes del mateix barri que visiten una a una totes les llars del barri- a les zones a on es desplega l’assessorament veïnal. El document estableix les mesures que garanteixin tant la seguretat del veïnat com la de les Picaportes que visiten els habitatges.

L’equip de coordinació d’A-porta ha establert el protocol, que ja estan adoptant les Picaportes quan visiten les llars per assessorar-les sobre eficiència energètica, acompanyament i gestió de la soledat, ajudes disponibles per l’administració i gestions bàsiques, entre d’altres.

Entre les mesures adoptades hi ha les més comunes: distància física de seguretat d’un mínim d’1,5 metres, protecció facial i visera transparent amb pantalla més mascareta quirúrgica o de tela i ús de gel hidroalcohòlic. També hi ha d’altres més específiques a l’hora d’entrar als portals dels habitatges.

Per descomptat, la picada de porta es fa amb la protecció facial i visera transparent. En un primer moment la mascareta quirúrgica se situa a la barbeta (per tal que els veïns i veïnes puguin veure la cara de les Picaportes). Un cop fet el primer contacte visual entre veí/veïna i Picaporta, la Picaporta es posa també la mascareta quirúrgica i demana permís per poder abaixar-la sempre que el veí hi estigui d’acord. L’entrada als habitatges serà molt excepcional degut a la situació sanitària per la COVID19, i només si el cas ho requereix. Per això, l’atenció es fa des de la porta dels habitatges mantenint sempre la distància mínima de seguretat d’un metre i mig. Si s’ha d’entregar alguna documentació o pamflet informatiu, aquest es treu d’un sobre desinfectat prèviament, i només s’entrega quan la Picaporta s’ha posat gel hidroalcohòlic a les mans. Si s’ha d’escriure qualsevol anotació a la documentació, el bolígraf es desinfecta prèviament.

Altres mesures que estableix el protocol d’A-porta són: desinfecció de mans si es toquen zones comunes; evitar tocar-se el nas, ulls i boca i no tocar baranes, manetes dels portals (o fer-ho amb mocador d’un sol ús o guants). L’ús de guants serà optatiu, però s’han de desinfectar igual que les mans.

Assessorament a llocs comuns dels edificis, a places i per videoconferència

Igualment, s’està estudiant la possibilitat que les Picaportes assessorin el veïnat a zones comunes dels edificis a on hi pugui haver la distància de seguretat necessària d’entre 1,5 metres i 2 metres; a algunes places dels barris de desplegament i al carrer de davant del portal dels edificis, si hi ha la distància necessària per atendre la gent amb seguretat. També es remetran les entrevistes als espais municipals disponibles per poder fer l’assessorament veïnal. Una altra de les possibilitats d’informar i acompanyar el veïnat serà per videoconferència (amb cita prèvia).

Abans del confinament, A-porta s’estava desplegant al barri de Can Mariner de Santa Coloma de Gramenet i estava a punt d’aterrar a altres barris de Catalunya. Els propers mesos tornarà el porta a porta a Santa Coloma de Gramenet i es començarà als municipis a on es preveia el desenvolupament del projecte abans de la crisis sanitària per la COVID19.

El primer dels barris que ja ha acollit el nou protocol de les Picaportes és el de Zona Nord de Barcelona, que acaba de començar una fase amb una nova missió i un nou lema: pal·liar l’aïllament de les persones que viuen soles, “Contra la soledat, un SOL a casa”. Zona Nord va ser el primer dels barris a on es va desplegar el projecte A-porta el novembre de 2016, amb la missió de reduir la pobresa energètica.