Les dones entre 37 i 39 anys tenen una mitjana del 30% menys de probabilitats de ser convocades a una entrevista laboral que no pas els homes

7 març 2019Acte

Foto: Pixabay

7 març 2019.- Les dones entre 37 i 39 anys tenen una mitjana del 30% menys de probabilitats de ser convocades a una entrevista laboral que no pas els homes amb les mateixes característiques. A més, la discriminació de gènere és més gran si les candidates tenen fills, i baixa, tot i que no arriba a desaparèixer del tot, quan estan més qualificades per al lloc de treball.

Això és el que demostra un experiment sobre discriminació de gènere en el mercat de treball en el que es van enviar més de 5.600 currículums ficticis a 1.372 ofertes de feina reals a Madrid i Barcelona, i es van comparar les probabilitats de ser convocats per a una entrevista laboral entre persones amb currículums equivalents que només es diferenciaven en el sexe, en el fet de tenir fills o no i en el grau de qualificació per al lloc de treball. A un informe sobre l’experiment de la professora i investigadora al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra Aïda Solé-Auró, publicat per l’Observatori Social “La Caixa” també s’analitza com les dones tenen una taxa d’ocupació més baixa.

Per exemple, segons dades de l’Enquesta de població activa a Espanya el 2017 el 67,1% de les dones treballava, mentre que el percentatge corresponent als homes era del 79,2%. A més, la proporció de dones que treballaven a temps parcial (el 24,1%) era més de tres vegades més alta que la dels homes (7,3%) i, si comparem feines equivalents, el sou/hora de les dones és entre un 20 i un 35% més baix que el dels homes.

En l’experiment, dels més de 5.600 currículums considerats, els candidats homes van ser citats a entrevistes en una proporció més alta (10,9%) que no pas les dones (7,7%). L’experiment va considerar un grup heterogeni de 18 ocupacions que variaven en el grau de feminització, la qualificació requerida i el grau de responsabilitat.

A més, a l’informe també es pot concloure com les dones pateixen una doble penalització: com a dones i com a mares amb fills. La probabilitat de rebre una trucada per a una entrevista era aproximadament un 23,5% més baixa per a les dones sense fills que per als homes amb les mateixes circumstàncies, però en el cas de les dones amb fills arribava a ser del 35,9% més baixa que per als homes també amb fills. Segons l’informe, Això explicaria per què la discriminació de gènere en dones de 37 a 39 anys minva quan, com a candidates en un procés de contractació laboral, presenten característiques diferents de les estereotípiques, com ara l’experiència en llocs de responsabilitat i el fet de no tenir fills.