La infància marca: informe de Save the Children: 1 de cada 3 infants viu en risc de pobresa i exclusió social

13 abr. 2019Acte

Foto: Pixabay.

Abril de 2019.- Avui dia, 1 de cada 3 infants viu en risc de pobresa i exclusió social. Amb aquesta trista diagnosi conclou l’informe “La infància marca” de Save the Children sobre la situació dels infants que viuen a la nostra societat. Per això, tot i que l’evolució dels índexs de po­bresa infantil en els darrers 100 anys ha estat positiva, arreu de l’Estat espanyol la desigualtat continua sent una realitat.

Actualment, arreu de l’Estat el 28,3% dels nens i les nenes viu en risc de pobresa, el 2004 aquesta taxa era del 25,5% i el 2014 va assolir el seu màxim històric en situar-se al 30,5%. Segons Save the Children tenir descendents és un factor de risc, especial­ment en models de famílies com les mono­marentals, amb un risc de pobresa del 40,6% (19 punts més de la taxa general). Per a solucionar la situació manca una cobertura universal de prestacions mone­tàries a les famílies amb fills menors d’edat, i les que existeixen no cobreixen els menors en situació de major risc; aquesta prestació és només de 28,5 euros al mes per a les fa­mílies en situació de pobresa relativa i de 49 per a les famílies en pobresa severa.

Causes de la pobresa infantil

Segons l’informe, les causes venen de fa anys, quan les inversions en drets de la infància han venint essent “clarament insuficients”. Quan va esclatar la crisi el 2007, Espanya era un dels països de la Unió Europea que menys diner públic invertia en programes específics per a la família i la infància. Aquesta falta de protecció específica va provocar que no només augmentés la pobresa infantil, sinó que la pobresa severa es cronifiqués: si l’any 2004 un de cada deu menors d’edat pobres estava en situació de pobresa severa (10,5%), l’any 2017 aquest percentatge va augmentar fins al 15%, una tendència creixent i imper­meable. 

Una de les propostes de l’informe per a abaixar aquestes dades són establir un pacte intergeneracional per a la infància, ja que, sense una política pública dirigida a la lluita contra la pobresa infantil, aquesta conti­nuarà sent una condició crònica arreu de l’Estat.  

Conclusions de l’informe

L’informe subratlla con l’evolució de la situació de la infància i adolescència durant els darrers 100 anys arreu de l’Estat ha estat, indubta­blement, positiva. No obstant això, els reptes als quals s’enfronten els nens, les nenes i els adolescents actualment “continuen sent massa nombrosos, i és necessari donar-los solucions.” Per això,  sense lideratge ni polítiques públiques adequades, els drets de la infància no poden millorar.

Pobresa infantil

Tot i que la situació general de benestar social ha millorat considerablement, les bosses de pobresa continuen existint i afecten especialment els infants. Encara avui dia, el 28,3% dels nens i les nenes viuen en risc de pobresa; el 15,5% dels quals en pobresa severa. Aquests infants presenten pitjors condicions de salut (més obesitat, més problemes bucodentals) i els seus resultats i opcions educatives estan molt més limitats.

Amb un cost estimat de criança d’entre 500 i 600 euros mensuals, avui dia per a moltes fa­mílies prendre la decisió de tenir un fill o una filla augmenta el risc de caure en la pobresa. Entre els infants més vulnerables hi ha els que pertanyen a llars monoparentals, que suposen ja el 10,3% de totes les llars arreu de l’Estat. D’aquestes llars, 8 de cada 10 estan encapçalades per dones i el 49% està en risc de pobresa i exclusió, una xifra molt superior als altres tipus de llars.