El Síndic de Greuges alerta de l’increment de queixes en l’àmbit social, que arriba al 32%

12 febr. 2019Acte

Foto: Pixabay.

  • La majoria de queixes en l’àmbit social han estat presentades per dones, sobretot amb infants a càrrec

11 febrer 2019.- Durant el 2018 el Síndic de Greuges de Catalunya ha rebut un total de 10.495 queixes procedents de 14.000 persones, atès que algunes són col·lectives. És la xifra més elevada després de l’any 2015. De les queixes rebudes, segons les xifres de l’informe lliurat al Parlament pel Síndic de Greuges Rafael Ribó, l’increment més significatiu de queixes s’ha registrat en l’àmbit de les polítiques socials, que ha superat el llindar del 30% (32%) respecte de la totalitat de problemàtiques emeses. En concret, el col·lectiu de les persones en risc d’exclusió social són les que es troben amb més dificultats i aglutinen més d’una problemàtica alhora, un fet que no s’havia produït mai tant com ara.

Segons l’informe del Síndic, són freqüents els casos en què a partir de la denegació o no-resolució sobre la renda garantida de ciutadania s’entra en una roda que deriva en situacions greus de pobresa energètica i fins i tot de desnonaments. Aquestes situacions poden arribar a ser encara més dramàtiques si es tracta de persones amb infants a càrrec. De fet, la majoria de queixes en aquests àmbits han estat presentades per dones. El gènere és molt present en aquesta realitat, i el Síndic insta a elaborar i implementar polítiques socials des d’aquesta perspectiva.

Ribó, que agraeix la bona predisposició i actitud col·laboradora de les administracions també ha demanat a les institucions que estableixin com a reptes prioritaris per al futur la lluita contra la desigualtat social i econòmica, la consideració de l’habitatge com a dret fonamental, i no només com a objecte econòmic, i la igualtat d’oportunitats en l’educació.

Inadequada resposta de les administracions davant desnonaments de persones vulnerables

Les queixes per les vulneracions en matèria d’habitatge han augmentat i han posat de manifest la manca d’un parc d’habitatges social suficient i el col·lapse de les meses d’emergència residencial. Respecte al parc d’habitatges, el Síndic posa el focus en el paper de la SAREB, que ha mostrat una voluntat molt escassa de contribuir a resoldre les dificultats per accedir a un habitatge assequible. El Síndic considera que el Govern de l’Estat hauria de legislar sobre l’obligació de la SAREB de cedir almenys un 30% dels seus habitatges per destinar-los al lloguer social.

A més, les queixes rebudes el 2018 constaten un increment significatiu de les situacions d’emergència social i econòmica. Es tracta de situacions greus i sobrevingudes de pèrdua de l’habitatge habitual, moltes com a conseqüència de procediments judicials de desnonament. Les meses d’emergències estan desbordades per l’increment de les necessitats d’habitatge i els terminis de resolució són excessivament llargs. Per això, el Síndic considera improrrogable l’aprovació d’un pla de xoc per donar-hi solució.