El 23,8% de la població està en risc de pobresa i exclusió, i arriba fins el 47,7% entre la població estrangera

20 març 2019Acte

Imatge: Pixabay

20 març, 2019.- El 23,8% de la població està en risc de pobresa i exclusió, percentatge que es dispara fins el 47,7% entre la població estrangera. Després de dos anys de lleugeres millores entre 2014 i 2016, la pobresa i les desigualtats tornen a créixer a Catalunya. Aquests són alguns dels resultats de l’informe INSOCAT que periòdicament elaboren les Entitats Catalanes d’Acció Social a Catalunya (ECAS), que s’han presentat en roda de premsa. L’informe ‘Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inversió social’, en la seva desena edició recull aquestes dades a través dels indicadors principals, el de Gini i el S80/20 amb dades de fonts oficials i anàlisis qualitatius de professionals d’entitats socials que treballen amb col·lectius vulnerables.

Segons ECAS, la pobresa es cronifica i la suposada recuperació econòmica no es tradueix en una millora de les condicions de vida de la població; més aviat el contrari, la precarietat en l’àmbit laboral i en l’habitatge es perpetuen i es normalitzen.

Risc de pobresa
A part d’aquest augment en un 23,8% del risc de pobresa i exclusió, a la meitat de les llars els costa arribar a final de mes. Aquest risc puja fins el 47,7% en el cas de la població estrangera (45,3% el 2016).
El mercat laboral
Quant al mercat laboral, personificat per la inestabilitat i l’abús, aquest genera empobriment i incrementa les desigualtats. De fet, les entitats ja ho venien anunciant els altres anys: tenir feina no és garantia de no ser pobre.
• El 87% dels contractes que se signen cada any són temporals i la taxa de pobresa en el treball és del 12,2%.
• Si bé és cert que la taxa d’ocupació millora, creixen la precarietat i l’explotació.
• La bretxa de gènere persisteix: Les dificultats de conciliació i la sobrecàrrega per les tasques domèstiques i de cures s’acarnissen amb les dones, que també cobren menys: el 17,8% de les treballadores assalariades tenen uns guanys anuals inferiors al Salari Mínim Interprofessional, 7,8% en el cas dels homes.

Arribar a final de mes
La meitat de la població a Catalunya té dificultats per arribar a final de mes i les llars. Algunes de les dades de l’informe mostren com:
• Les llars destinen de mitjana més d’un 30% de la seva despesa a drets bàsics com l’habitatge i els subministraments (9.650 euros anuals sobre una despesa total mitjana de 31.619 euros anuals).
• En el cas de les llars unipersonals de majors de 65 anys la proporció s’eleva fins el 46,8% (8.665 euros sobre una despesa de total de 18.498 euros).