Augmenten les llars amb menys possibilitats d’accedir a un habitatge en propietat o en lloguer de Barcelona i de l’àrea metropolitana

8 jul. 2019Reunió

Imatge: Pixabay. 

  • Els preus mitjans de demanda se situen en els 896 €/mes, a la ciutat de Barcelona i en 715 €/mes a la resta de municipis metropolitans
  • Un 86,1% de la població jove de menys de 30 anys viuen de lloguer

7 juliol 2019.- Accedir a un habitatge en propietat o en lloguer està lluny de les possibilitats de cada vegada més llars, fins i tot desplaçant-se en el territori metropolità. Per accedir a un habitatge de lloguer una llar amb uns ingressos de 2.146 € nets al mes, només podria accedir a un habitatge de lloguer (destinant menys d’un 30% d’aquestes remuneracions) en 5 dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona: Badia del Vallès, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet i Castellbisbal.

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona ha presentat aquest 7 de juliol el seu informe anual de l’habitatge a Barcelona i l’àrea metropolitana amb dades del 2018 en què també es confirma la tendència a l’augment de les llars que viuen de lloguer, amb un 35% a Barcelona i un 20% a la resta de l’àrea metropolitana. A això se suma l’augment en un 4,6% del preu mitjà dels habitatges de compravenda d’obra nova i de segona mà i el dels de lloguer en un 6%, com a mitjanes de l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb tot, aquesta darrera dada demostra la contenció del creixement dels preus dels lloguers en el 2018: 6% a Barcelona, enfront del 9,5% del 2017 i 6,7% a la resta de l’àmbit metropolità (enfront al 9,3% del 2017).

Sobre la població jove de menys de 30 anys, la dada més important és que a Barcelona un 86,1% viuen de lloguer.

Igualment, l’informe subratlla el desajust entre l’oferta i les capacitats de la demanda de lloguer. A Barcelona es manté el desajust entre els preus d’oferta dels habitatges de lloguer i els que busca la demanda. Segons dades del portal Habitaclia (amb el que l’Observatori Metropolità de l’Habitatge ha signat un conveni de col·laboració), gairebé el 74% de la demanda es situa per sota dels 1.000 €/mes, mentre que només un 32% de l’oferta es mou en aquests preus. La dificultat d’accés de la demanda als preus d’oferta fa pensar en un sostre de lloguer de preus en aquest mercat.

Altres dades són la forta atomització de la propietat d’habitatges a Barcelona: 1,5 habitatges per contribuent (els 774.190 habitatges comptabilitzats a la ciutat pertanyen a 512.178 contribuents) i la recuperació de l’edificació residencial: 104% a Barcelona i 834% a la resta de l’àrea metropolitana, respecte dels nivells del 2013.

L’ Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) realitza una radiografia de l’habitatge a partir de la informació estadística disponible, i elabora estudis específics per a la obtenció de nous indicadors. De fet, l’Observatori té com a objectiu convertir-se en una autèntica base de dades agregada sobre l’habitatge que eviti duplicitats innecessàries.