Augmenta la cronificació i feminització de la pobresa

25 jul. 2018Aparició en premsa, Reunió

Foto: Pixabay.

20 juliol 2018.- Dona pobra, amb feina precària i infants a càrrec. Aquest és el perfil que millor retrata la pobresa a Catalunya segons l’informe “Les veus de la pobresa”, elaborat per Acció Social i basat en quinze entrevistes en profunditat a persones en situació de pobresa i risc d’exclusió. Una conclusió a la que també arriba la Taxa i població en risc de pobresa o exclusió social (AROPE), que és més alta en les famílies amb fills dependents que entre les que no tenen menors a càrrec: el 2017 la taxa de risc de pobresa en llars amb un adult i un o més infants a càrrec era del 35,3 i de l’11,8% en llars amb dos adults sense fills/filles dependents.

Conseqüències en la salut física i mental

La feminització de la pobresa està molt lligada a la pobresa infantil. Totes les dones entrevistades pateixen angoixa i preocupació per donar suficient benestar als seus fills, el que demostra que la salut mental és un mecanisme que reprodueix la pobresa. Hi ha una associació entre l’escassetat d’ingressos i el deteriorament de la salut mental, tant en infants i joves com en adults. I també hi ha un biaix de gènere entre la població adulta: les dones consumeixen més fàrmacs i assumeixen les càrregues dels infants dependents amb la conseqüent pèrdua de la seva salut física i mental per l’acumulació d’altres dificultats derivades de la pobresa. En canvi, els homes tendeixen a fugir de la situació de pobresa amb l’abús de drogues o alcohol.

A això se suma que la crisi de l’habitatge té també conseqüències en la salut física i mental dels adults i dels menors. L’angoixa de viure en un pis amb l’amenaça de ser desnonat i haver de viure al carrer amb menors a càrrec afecta la salut física i mental de les persones.