A-porta participa al projecte “Lliures” amb la missió de reduir la soledat i aïllament social a Zona Nord i acompanyar la gent gran

25 ag. 2020General, Picaportes

Picaportes a Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona).

Amb la missió “Contra la soledat, un SOL a casa” que des de juliol s’està desplegant al barri de Zona Nord de Barcelona (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), el projecte A-porta de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) ha estat seleccionat, junt amb altres 96 programes socials del territori, per formar part del projecte “Lliures”, que fa front a la situació d’emergència social a Catalunya. La dotació a A-porta a través de la cooperativa de la qual en forma part, Ser Barri, SCCL, serà de 18.000 € per desplegar el projecte al barri durant un any. 

A Zona Nord, A-porta està creant un equip de persones veïnes del barri (les i els Picaportes) i organitzat en cooperativa, per tal que doni resposta a les necessitats de persones soles o aïllades, sobretot gent gran, i oferirà serveis relacionats amb l’assistència personal i emocional, l’acompanyament, el suport per fer gestions, etc. I ho farà a través de la gent del barri per a la gent del barri, amb el grau de confiança que això suposa. En un primer moment, el desplegament s’està fent a 400 llars mitjançant les visites porta a porta, amb les mesures sanitàries necessàries per la Covid 19. 

El projecte Lliures acompanya projectes que treballen per eradicar les desigualtats de gènere, classe, ètnia, origen, diversitat funcional i l’exclusió de tipus econòmic, laboral, formatiu, cultural, d’habitatge, relacional, de ciutadania. Recull aportacions econòmiques que es destinen directament a finançar els projectes als què dona suport i els proveeix d’acompanyament tècnic amb una xarxa de persones i entitats col·laboradores. Es tracta d’un projecte que impulsen Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) des de l’any 2016 per tal de construir un fons econòmic i social estable amb el què donar suport econòmic, tècnic i comunitari a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen a Catalunya per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social. 

“Contra la soledat, un SOL a casa”, el nou A-porta a Zona Nord 

La missió “Contra la soledat, un SOL a casa” que s’està duent a terme està lligada amb l’envelliment de la població dels darrers anys i la principal conseqüència: les necessitats de cures per a la gent gran. Això, sumat al canvi de model en l’atenció i cura d’aquest col·lectiu per la desaparició del model tradicional basat en els lligams familiars i veïnals, ha generat  situacions de vulnerabilitat per a moltes persones que viuen soles, desconnectades i aïllades, sense xarxa relacional sòlida. També s’agrega als problemes de mobilitat per connectar amb els recursos del territori, anar a fer la compra o dur a terme tràmits administratius. És dins d’aquest context que la missió contra la soledat a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona es va fer necessària un cop es va acabar el desembre de 2019 la primera fase del projecte A-porta al barri (amb l’objectiu de reduir la pobresa energètica a Zona Nord), que va arribar a visitar 5.250 llars, entrevistant més de 2.860 famílies en 3 anys de desplegament. 

La cooperativa Ser Barri SCCL està constituïda per persones físiques i jurídiques, entre d’altres la CONFAVC, la Fundació CONFAVC i iesMed, SCCL.