4 de cada 10 persones pobres considera que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta

25 set. 2019Acte

Pixabay

19 de setembre 2019.- L’estat de salut és clarament més deficient entre les persones pobres que entre les que no ho són, tant pel que fa a la salut percebuda, com a l’existència de malalties cròniques, càries i limitacions a les activitats bàsiques de la vida diària. Així, 4 de cada 10 persones pobres (37,4%) creuen que la seva salut és regular, dolenta o molt dolenta, una xifra que és 11 punts superior al de les persones que no són pobres (26,2%).

Pel que fa a l’assistència sanitària, la manca d’accés per causes econòmiques tant a medicaments receptats com a l’atenció mèdica, dental, i de salut mental, és entre tres i cinc vegades més elevada entre les persones pobres que entre les no pobres.

La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN Espanya) ho constata al seu nou estudi ‘La desigualdad en la salud‘, que reflecteix la incidència de les diferències socioeconòmiques en la salut de les persones. Aquestes desigualtats afecten especialment els grups de població més pobres i mostren la necessitat d’abordar la pobresa com un factor transversal en les polítiques de salut pública. 

Les dones pobres, pitjor salut encara 

El fet de ser dona aguditza les desigualtats de la pobresa. Els percentatges de dones amb falta de atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes per a totes les tipologies analitzades: atenció mèdica, dental, salut mental i accés a medicaments. Altres dades de l’informe mostren com algunes pràctiques preventives per les dones disminueixen en el cas de les dones pobres. A la meitat de les dones pobres no els ha practicat mai una mamografia, un 30,7% superior a la de les dones no pobres. A més, si es considera l’edat recomanada, que és entre 50 i 69 anys, les diferències augmenten enormement, ja que al 9% de les dones pobres -gairebé el triple que a les no pobres- no se li ha practicat mai. Respecte a les citologies, molt importants per a la prevenció del càncer de cèrvix, les diferències són semblants (33,8% de dones pobres i 18,4% de no pobres a les quals no s’ha practicat mai una citologia).

Dades també significatives de l’informe són les següents: les persones pobres fumen més (24,5% versus 20,8%); són més obeses (21,9% versus 15%); fan menys exercici (47% respecte del 32,6% de persones no pobres) i consumeixen menys alcohol (28,8% respecte d’un 43,5%). A més, s’alimenten pitjor i consumeixen menys fruita, verdures, carn i peix. 

Finalment, l’estudi també mostra la desigualtat en salut entre les comunitats autònomes. A Galícia, Astúries i el País Basc, el percentatge de persones que perceben la seva salut com regular, dolenta i molt dolenta és especialment elevat. 

Informe EAPN ‘La desigualdad en la salud’