L’entitat

Té la seu social a la Rambla de Santa Mònica, 10, pl. 3 Barcelona.

És un projecte de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la Fundació CONFAVC i la cooperativa Ser Barri. També col·labora amb iesMed, SCEL Innovació i Economia Social a la Mediterània, cooperativa que assessora sobre el projecte. I treballa amb Voisin Malin, organització francesa en la qual es basa el projecte. La cooperativa Ser Barri SCCL va ser constituïda el 22 d’octubre de 2018. Està inscrita al registre Mercantil de Barcelona, tom 42945, foli 68, fulla B420343 amb el NIF F67307298. La seva constitució va ser inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona, assignant-li el número d’assentament 1 en el full d’inscripció número 15200.

Fons de finançament

I recursos

Durant l’exercici del 2017 i 2018, A-porta ha dut a terme les següents intervencions que descrivim a cadascuna de les fitxes del projecte: Zona Nord (Barcelona); Can Peguera (Barcelona); Campclar (Tarragona) i Horts de Miró (Reus).

A-porta compta amb un pressupost anual de: 2019, 2018, 2017 i ha estat receptora de les següents subvencions:

2017-2019 Zona Nord:
Ajuntament de Barcelona: 148.123,46€
Aigües de Barcelona: 100.000€
Obra Social “la Caixa”: 35.640€ 

2017-2018 Can Peguera fase 1:
Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa): 45.209€

2018-2019 Can Peguera fase 2:
Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa): 20.000€
Diputació de Barcelona: 2.676,94€

2019, Reus:
Generalitat de Catalunya, Direcció General D’acció Cívica (Obra Social de la Caixa): 40.000€
Ajuntament de Reus: 7.170,71€

Premi Innovació Social Fundació Obra Social “la Caixa” 2018: 15.000€

S’ha  comptat amb els següents recursos:
Com demostra el document adjunt, la cooperativa Ser Barri està al corrent de tots els seus pagaments a la Seguretat Social (enllaç pdf).

Amb qui treballem

Entitats i empreses

Patrocinadors

Suport i col·laboració

Òrgans

I persones que gestionen i/o formen l’entitat

CONFAVC

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), òrgan que gestiona A-porta, és una organització sense ànim de lucre del moviment veïnal que coordina 461 associacions veïnals i 23 federacions i que a través dels seus projectes, campanyes i serveis, treballa per a  millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes des dels barris de Catalunya. L’entitat està dirigida per una Junta Directiva.

IESMED

iesMed, SCEL és una de les primeres cooperatives europees creades a la Unió Europea i la primera a Catalunya. iesMed, SCEL es posiciona com a intermediari social i solidari entre actors de l’economia social (empreses, federacions, xarxes), serveis de suport a l’economia social. iesMed està dirigida pel seu consell rector. 

 

 

FUNDACIÓ CONFAVC

La Fundació CONFAVC: Estudis i recursos veïnals es constitueix el 2007 per enfortir la capacitat d’intervenció de la ciutadania i del Tercer Sector a la societat. Ofereix serveis formatius i projectes per reforçar els coneixements de les persones vinculades a les associacions, a la gestió pública i a la participació ciutadana. Està dirigida per un Patronat

SER BARRI SCCL

Consell rector:
President: CONFAVC
Vicepresident: Tomás Fernández Muñoz
Secretari: Celso Pérez Graña

Vocals:
Gladys Patricia Tantalean Valiente
Fundació Privada CONFAVC d’Estudis i Recursos Veïnals de Catalunya
iesMed, SCEL Innovació i Economia Social en la Mediterrània, SCE Limitada

A-PORTA

Rambla de Santa Mònica, 10, 3er
08002 Barcelona
932 688 980
serbarri@confavc.cat